Click here to find out more about how AskDr works for doctors

QUESTION ON 21ST MAY 2020 (11 MONTHS AGO)

@Janaki_25 posted a question “பள்ளியில் விளையாட்டுப் பாடவேளையின்போது (PE) மாணவர்கள் முகக்கவசம் அணிவது அவசியமா? அப்படி அணியாவிட்டால் ஏதேனும் பாதிப்புகள் ஏற்படுமா? “

0
ANSWERS
0
COMMENTS

QUESTION ON 21ST MAY 2020 (11 MONTHS AGO)

@Janaki_25 posted a question “பள்ளிக்குத் திரும்பும் மாணவர்கள் எத்தகைய முன்னெச்சரிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும்? “

0
ANSWERS
0
COMMENTS

QUESTION ON 18TH APRIL 2020 (12 MONTHS AGO)

@Janaki_25 posted a question “கோவிட் -19 தொற்று நோயின் அறிகுறிகளில் வாசனை நுகர முடியாமல் போவது, சுவை இழுப்பது அடங்குமா? “

0
ANSWERS
0
COMMENTS